Bezpieczne Otoczenie

Historia ozonu. Jak wykorzystywano ozon w ostatnich stuleciach?

Historia ozonu zaczyna się w 1840 roku, kiedy to niemiecki chemik Christian Friedrich Schonbein wyczuł charakterystyczną woń podczas swoich badań. W wyniku…

Kto wynalazł ozon? (zdjęcia)

Historia ozonu zaczyna się w 1840 roku, kiedy to niemiecki chemik Christian Friedrich Schonbein wyczuł charakterystyczną woń podczas swoich badań. W wyniku odkrycia nowego gazu opisał jego właściwości nadając mu nazwę „ozein” od greckiego słowa zapach. Ten ważny moment był początkiem rozpoczęcia wielu badań odnośnie cech ozonu, mechanizmu działania oraz jego potencjalnego wykorzystania.

Jak rozwijało się wykorzystanie ozonu w medycynie?

Jedną z najbardziej przełomowych dat był rok 1873, w którym odkryto zdolności ozonu do eliminacji groźnych drobnoustrojów. Data ta, była swego rodzaju preludium do wielu kolejnych eksperymentów mających na celu sprawdzić potencjalne wykorzystanie ozonu w medycynie. W konsekwencji w 1885 roku za sprawą Ch. J. Kenwortha z Jackonville powstała pierwsza anglojęzyczna publikacja dotycząca leczenia ozonem zatytułowana „Ozone”. Owa publikacja była swego rodzaju furtką do jeszcze bardziej prężniejszego rozwoju ozonoterapii. Wykorzystał to znany Nikola Tesla, bowiem już w 1896 roku jako pierwszy opatentował generator do przemysłowej produkcji ozonu. Cztery lata później założył „Tesla Ozon Co” sprzedając opatentowane generatory lekarzom do użytku medycznego. Szeroki dostęp do sprzętu generującego ozon spowodował, że następne lata były przesycone doniesieniami w zakresie leczenia ozonem m.in:

  • leczenie ran (1915)​;
  • leczenie przypadków zakażeń kości (1916);
  • leczenie insuflacji ropnych przetok ozonem (1935).

Co ciekawe, ten stosunkowo szybki rozwój zatrzymał się w latach trzydziestych, bowiem przez prawie cztery najbliższe dekady nie odnotowano żadnych istotnych wydarzeń w zakresie wykorzystania ozonu w medycynie. Prawdopodobnie było to spowodowane okresem wojennym. Zainteresowanie ozonem odżyło dopiero w 1971 roku, za sprawą założenia międzynarodowego towarzystwa naukowego „Internetional Ozone Associations”. Osiem lat później powstał pierwszy profesjonalny podręcznik ozonoterapii klinicznej „Das Medizinishe Ozon” autorstwa H. H. Wolffa. Dzięki któremu zaczęto wykorzystywać ozon w leczeniu wielu chorób takich jak: miażdżyca zarostowa tętnic, mikroangiopatia i polineuropatia cukrzycowa, czy niewydolność krążenia żylnego. 

Jak rozwijało się wykorzystanie ozonu w przemyśle?

Podczas gdy wykorzystanie ozonu w zakresie ozonoterapii prężnie rozwijało się całej Europie, był testowany nie tylko w medycynie ale również we wszelkich odłamach przemysłu. Głównym zastosowaniem ozonu była dezynfekcja wody pitnej. Pierwsza instalacja ozonowa powstała w Oudshoor w Holandii w 1893 roku, a 13 lat później w Nicei. Pomimo tych głośnych wydarzeń ozon w zakresie dezynfekcji zdobył większą popularność dopiero po II wojnie Światowej. Jednak nie był tak rozchwytywany jak mogłoby się wydawać, ponieważ konkurował z chlorem, który w tamtych czasach był bardziej korzystny i wydajny w produkcji.

Jakie jest wykorzystanie ozonu w XXI wieku?

Przez większość swojej historii ozon był wykorzystywany głównie w ozonoterapii i dezynfekcji wody. Natomiast początek dwudziestego pierwszego wieku był przełomem jeśli chodzi o popularność wykorzystania ozonu w zamkniętych przestrzeniach. Gaz ten zaczęto wykorzystywać przy likwidacji wszelkich zapachów, wirusów (w tym SARS-CoV-2), bakterii, roztoczy, a nawet w neutralizacji szkodliwych związków lotnych. Wszystko dzięki silnie utleniającym cechom, które skutecznie przyczyniają się do usuwania zagrożeń biologiczno-chemicznych. Ozon już od kilkunastu lat jest jednym z najpopularniejszych środków dezynfekcyjnych stosowanych zarówno w medycynie jak i wielu branżach, gdzie istnieje wymóg zachowania szczególnych warunków sanitarnych.

Jednakże, w ostatnich latach zaczęto go stosować w mieszkaniach, biurach, przedszkolach, hotelach i w wielu innych miejscach. Epidemia wirusa SARS CoV-2 w roku 2020 przyniosła mu taką popularność, że praktycznie każdy zastanawiał się nad tym, czy przeprowadzić ozonowanie w miejscu pracy, bądź we własnym mieszkaniu. Wiele osób zastanawia się co czeka ozon w najbliższych latach. Kto wie, może dzięki swym właściwościom stanie się podstawową praktyką stosowaną w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom wszelkich przestrzeni.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat profesjonalnego ozonowania, przejdź do poniższej strony lub skontaktuj się z nami, dzwoniąc na jeden z dostępnych numerów.