Bezpieczne Otoczenie

Co to jest kwas masłowy i jak pozbyć się jego zapachu?

Kwas masłowy (inaczej: kwas butanowy) jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze CH3(CH2)2COOH, który należy do grupy…

Co to jest kwas masłowy? (infografika)

Kwas masłowy (inaczej: kwas butanowy) jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze CH3(CH2)2COOH, który należy do grupy kwasów karboksylowych. Kwas ten produkowany jest z masłowej fermentacji skrobi (do wodnego roztworu dodawane są bakterie, których używa się do fermentacji serów). Innym sposobem na jego otrzymanie jest przepuszczenie tlenku węgla przez mieszaninę octanu sodu i etanolanu sodu w temperaturze 205 °C. 

Kwas masłowy powstaje również jako efekt uboczny, poprzez strącanie go wodorotlenkiem wapnia. Związek ten występuje w zjełczałym maśle i odpowiada za gorzki posmak niektórych serów. Może się on również tworzyć w żołądku, w którym zalegają produkty mlekopochodne. W temperaturze pokojowej przyjmuje postać bezbarwnej, oleistej cieczy.

Jakie jest zastosowanie kwasu masłowego? (zdjęcia)

Kwas masłowy wykorzystywany jest do produkcji środków zapachowych, barwników i leków. W przemyśle spożywczym estry kwasu masłowego znajdują swoje zastosowanie do produkcji esencji owocowych. Co ciekawe, stosowany jest również w medycynie, ponieważ kwas masłowy pomaga w utrzymaniu prawidłowej struktury i funkcji jelit. Ze względu na te właściwości, wykorzystywany jest w formie soli sodowej do wsparcia leczenia zespołu jelita drażliwego. Na koniec warto wspomnieć, że bywa używany przez rolników i służby leśne do odstraszania dzikich zwierząt.

W niedużych stężeniach (10–100 ppm) związek ten nadaje potrawom przyjemny, lekko gorzki smak. W nieco wyższych może być trudny do zniesienia, ponieważ przypomina zapach wymiocin dzieci, które nadmiernie były karmione mlekiem. Niektórym kojarzy się także z zapachem zjełczałego tłuszczu.

Niezwykle intensywna i ostra woń kwasu masłowego w wysokich stężeniach sprawia, że bywa wykorzystywany do napadów na różne lokale. Może być on użyty przez nieuczciwą konkurencję, aby wyłączyć określony punkt czy pojazd z działania. Nieprzyjemna woń zjełczałego masła wywołuje u ludzi m.in. kaszel, łzawienie i skrócony oddech. Do tego trzeba dodać fakt, że związek ten błyskawicznie przenika otaczające przedmioty i dogłębnie wnika w pory powierzchni. Sposobami na likwidację tego odoru jest wietrzenie i ozonowanie, o czym więcej przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czy ozonowanie pomoże na atak kwasem masłowym?

W tej sytuacji, kiedy zostaliśmy zaatakowani kwasem masłowym, skuteczną metodą na pozbycie się przykrych następstw jego uwolnienia jest ozonowanie. Trójatomowy gaz, czyli ozon penetruje pory powierzchni bez ryzyka ich uszkodzenia. Skuteczność tej metody w walce z uciążliwym zapachem kwasu masłowego wynika ze zmiany O2 w O3, dzięki czemu można rozbić strukturę kwasu. Ozon sprawia, że substancja staje się bardziej podatna na wietrzenie niż przed zabiegiem utleniania. Pamiętaj przy tym, że bez względu na wybraną metodą walki z kwasem masłowym, należy ją powtarzać aż do skutku.

Przeprowadzona przez naszą firmę dezodoryzacja, czyli usuwanie zapachów w pomieszczeniach, w których doszło do ataku kwasem masłowym, pozwala na szybsze przywrócenie ich do stanu używalności.

Jak postępować w przypadku wylania kwasu masłowego? (zdjęcia)

W razie wylania kwasu masłowego należy od razu wezwać straż pożarną w celu oceny skali niebezpieczeństwa. Ważne jest zastosowanie środków ochronnych ze względu na szkodliwe działanie kwasu masłowego na nasz organizm, tj. założenie rękawiczek ochronnych i maski. Kolejną czynnością, którą należy wykonać jest otwarcie okien i zabezpieczenie miejsc kontaktu substancji z powierzchnią. Warto pamiętać, że do czyszczenia miejsca po rozlaniu kwasu masłowego, woda się nie nadaje, ponieważ związek ten się w niej rozpuszcza, a co za tym idzie, substancja może ulec rozprzestrzenieniu się. Jeśli ciecz rozlała się na dywan lub wykładzinę, najlepiej jest od razu się jej pozbyć, przy czym trzeba zachować wszelkie środki ostrożności. W walce z kwasem masłowym sprzymierzeńcem jest też niska temperatura, dlatego postaraj się o jej obniżenie w pomieszczeniu, w którym doszło do jego rozlania.

W usuwaniu zapachu kwasu masłowego należy postępować szybko, ponieważ im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie się go pozbyć. Po upływie trzeciej doby od kontaktu substancji z powierzchnią szanse maleją niemal do zera. Z tego względu najlepiej jest powierzyć prace nad usuwaniem kwasu masłowego profesjonalistom, którzy całą akcję przeprowadzą sprawnie i bez ryzyka rozprzestrzeniania się go na inne powierzchnie.

Warto dodać, że atak kwasem masłowym należy zgłosić na policję, ponieważ czyn ten rozpatrywany jest jako wandalizm lub terroryzm.

Jak postępować w przypadku zatrucia kwasem masłowym? (zdjęcia)

Jeśli poszkodowany spożył kwas masłowy, należy przemyć mu usta wodą, wynieść go na świeże powietrze i w miarę możliwości zapewnić spokój. Jeśli osoba jest przytomna, należy podać jej niewielką ilość wody, ale nie wywoływać wymiotów – jeśli wystąpią, należy pochylić głowę poszkodowanego w dół, aby nie doprowadzić do przedostania się wymiocin do płuc. Co oczywiste, należy bezzwłocznie zawiadomić personel medyczny. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, trzeba zadbać o to, by w pomieszczeniu była lepsza wentylacja, ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej i czekaj na przyjazd pogotowia.

Należy pamiętać, że bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy jest priorytetowe, dlatego powinna ona mieć maskę i rękawiczki. Udzielenie sztucznego oddychania może być ryzykowne, ponieważ istnieje możliwość, że substancja szkodliwa jest na ustach poszkodowanego.